Διαχείριση Έργων

 

  • Άλλα προγράμματα:
  • Business Management Program
  • (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΑνΑΔ για ΜΜΕ)
  • Στρατηγικός Προγραμματισμός
  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Μάρκετινγκ
  • Διεύθυνση Παραγωγής
  • Διαχείριση Οικονομικών Πόρων
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Ξεχωρίστε απο το πλήθος!

Το περιβάλλον εργασίας γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό. Οι επιχειρήσεις στηρίζονται σε επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν τις εμπειρίες και γνώσεις τους.

Περισσότερα
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Achieve your goals

Υποστήριξη μέχρι τον στόχο!

Η αρχή της μάθησης είναι η επανάληψη. Όλα τα προγράμματα υποστηρίζονται από ηλεκτρονική πλατφόρμα εξάσκησης και πληροφοριών σε συνδυασμό με ασύγχρονη υποστήριξη. 

Περισσότερα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Expand your knowledge

 Συνεχής Ανάπτυξη!

Προγράμματα που προσφέρουν την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συλλέγουν μονάδες (Personal Development Units) για την ανανέωση των πιστοποιητικών τους.

Περισσότερα