Γνωσιακή Βάση (Knowledge base)

Περιεχόμενο:

Άρθρα, πληροφορίες, έρευνες, Infographics

Στόχος:

Στην σελίδα αυτή θα βρείτε σύντομα άρθρα, πληροφορίες, κείμενα, αποτελέσματα ερευνών και άλλους χρήσιμους πόρους για την διαχείριση έργων τα οποία βοηθούν στον εμπλουτισμό γνώσεων.

Οι εικόνες στο δεξιό μέρος οδηγούν σε άρθρα τα οποία ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Περάστε τον δείκτη σας πάνω απο την εικόνα για να δειτε τον τίτλο

.

Αρχεία Εξάσκσησης (Exercise Files):κλίκ εδώ
Κάντε κλικ εδώ για να μεταφερθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης

Course Programes