..>επιστροφή στα προγράμματα

 

Γιατί είναι αναγκαία η πιστοποίηση γνώσεων;

Πώς μπορεiτε να ξεχωρiσετε από τον ανταγωνισμo;

Μεγαλώνοντας μέσα στον αιώνα της τεχνολογίας, η απόκτηση εμπειρικών γνώσεων μας βοηθά να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της καθημερινής μας ζωής. Μπορεί όμως να μας βοηθήσει σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον? Οι περισσότερες πιστοποιήσεις βασίζονται όλο και περισσότερο στις απαιτήσεις που έχουν οι οργανισμοί για τις καθημερινές τους λειτουργίες και την υποστήριξη της στρατηγικής. Συνεπώς, ο συνδυασμός της εμπειρικής γνώσης με την κατάλληλη εκπαίδευση είναι απαραίτητος όσο απαραίτητη είναι και η πιστοποίηση η οποία αποδεικνύει την ικανότητα ενός ατόμου να εφαρμόσει την γνώση αυτή στην εργασία.

Οι περισσότεροι κρατικοί και ιδιωτικοί οργανισμοί σήμερα δεν ξοδεύουν πόρους για να αξιολογούν υποψήφιους εργοδοτούμενους, ούτε μπορούν να διαθέσουν χρόνο χάριτος για την αξιολόγηση ικανοτήτων στην διάρκεια εργασίας,
  γι' αυτό και κατά την διάρκεια της διαλογής υποψηφίων επιλέγουν αρχικά αυτούς που διαθέτουν πιστοποιήσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας. Τα πλεονεκτήματα συνεπώς από μια πιστοποίηση είναι πολλά:

 

  1. - Απόκτηση περισσότερων γνώσεων και ικανοτήτων
  2. - Αποτελεί απόδειξη της ικανότητας μεταφοράς των γνώσεων στην εργασία
  3. - Δίνει πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας και αυξάνει τις πιθανότητες εργοδότησης
  4. - Μειώνει την διάρκεια εξοικείωσης στα καθήκοντα εργασίας
  5. - Αυξάνει την αυτοπεποίθηση
  6. - Eπιβεβαιώνει την αφοσίωση σας στην καριέρα σας

Μέσα από μια έρευνα φάνηκε ότι 96% των μάνατζερ ανθρώπινου δυναμικού προχωρούν στην πρώτη διαλογή με βάση τα πιστοποιητικά που κατέχουν οι υποψήφιοι. Δεν θα θέλατε και εσείς να βάλετε το πόδι σας στην πόρτα πριν κλείσει για καλά; ..>επιστροφή στα προγράμματα