..>επιστροφή στα προγράμματα

 

Effective Project Management

INTRODUCTION TO PROJECT MANAGMENT TOOLS & TECHNIQUES (6-8 ώρες)

Η πιο κάτω ύλη είναι επιγραμματική.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο +357 7000 88 08 ή χρησιμοποιείστε την Φόρμα Επικοινωνίας

Εισαγωγή στα πρότυπα διαχείρισης έργων
Γιατί επιβάλλεται η χρήση δομημένων μεθοδολογιών στο σύγχρονο μάνατζμεντ
Βασικοί ορισμοί και ορολογίες
Ανάλυση του προτύπου PMI
Γνωστικές ομάδες και ομάδες διεργασιών (αναφορά - παρουσίαση)
Περιορισμοί έργων
Φάσεις και χαρακτηριστικά των φάσεων έργου
Το περιβάλλον των έργων και οι βασικοί περιορισμοί
Πρακτική δημιουργία ανάλυσης δομής εργασίας (Work breakdown structure)
Δημιουργία και ανάλυση χρονοδιαγράμματος
Δημιουργία Προϋπολογισμού έργου
Παρακολούθηση και αναφορά προόδου του έργου
Ανοικτή συζήτηση – Απάντηση σε ερωτήσεις

 ..>επιστροφή στα προγράμματα