..>επιστροφή στα προγράμματα

 

Microst Project Full Program

USE MICROSOFT PROJECT TO PLAN, MANAGE, CONTROL, COLLABORATE AND REPORT ON PROJECTS (26 - 28 ώρες)


Microsoft Project
Η πιο κάτω ύλη
είναι επιγραμματική και καλύπτει όσα πρέπει να γνωρίζει κάποιος για την διαχείριση έργων τόσο σε βασικό όσο και σε προχωρημένο επίπεδο. Η ύλη καλύπτεται μόνο με την εφαρμογή Microsoft Project.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο +357 7000 88 08 ή χρησιμοποιείστε την Φόρμα Επικοινωνίας

Fundamentals of Project Management
Process groups – How Ms Project integrates?
Project scheduling methods
Presentation of the case study
Getting around Microsoft Project 2013
Ribbon, Tabs, Groups, Commands and the Backstage
Exploring the various Views
Creating a New Project Plan
Entering Project Properties and Project scheduling constraints
Base Calendars and Exceptions
Creating the Work Breakdown Structure
Working with Tasks, Summary Tasks, Recurring Tasks and Milestones
Using Work Breakdown Structure (WBS) Codes
Organizing Tasks into Phases
Estimating Durations
Linking Tasks
Documenting Tasks
Splitting and Delaying Tasks
Amending Tasks
Checking the Plan’s Duration
Setting Up Resources
Setting up the various resources of the project
Entering Resource Pay Rates
Managing Resource Availability and Pay Rates
Adjusting Working Time for Individual Resources
Assigning Resources to Tasks
Assigning Additional Resources to a Task
Analysing Task Assignments
Fine-Tuning the Project Plan
Adjusting Task Relationships and use Lead and Lag time
Elapsed Time
Setting Task Constraints
Interrupting Work on a Task
Adjusting Working Time for Individual Tasks
Changing Task Types
Entering Deadline Dates
Entering Fixed Costs
Examining Resource Allocations Over Time
Manually Resolving Resource Over-allocations
Levelling Over-allocated Resources
Examining Project Costs
Checking the Project’s Finish Date
Analysing the project baselines
Understand and analyse the critical path
Reviewing and Making Adjustments to a Project
Understanding Baselines and Interim Plans
Setting Additional Baselines
Viewing a Project
Viewing the critical path against the Baseline
Tracking Progress on Tasks
Record progress
Tracking a Project as Scheduled
Entering a Task’s Completion Percentage
Entering Actual Values for Tasks
Organizing and Formatting Project Details
Sorting Project Details
Grouping Project Details
Filtering Project Details
Creating and Customizing Tables
Creating and Customizing Views
Customising the Gantt chart.
Viewing Project Information and Reporting on Projects
The Project Timeline
The Project Calendar
Using and Formatting the Team Planner
Using the Task Inspector
Using a Resource Pool and Sharing Resources
Sharing a Resource Pool
Creating custom Visual Reports
Editing Reports
Charting Data
Sharing Project Information with Other Programs
Starting a Project from an Existing Project, Excel Workbook, or SharePoint Task List
Opening Other File Formats in Microsoft Project
Saving to Other File Formats from Microsoft Project
Managing the Project with Advanced Techniques
Earned Value Management
Templates & Atomisation
Working with Templates
Create and maintain templates.
Using the Organizer to Maintain Templates
Macros Overview
Macros
Printing Project Information
Printing Your Project
Printing Views
Printing Reports
Copying Project Information as a GIF Image
Saving Project Information as a Web Page
Changing the Look of a Project Web Page

 

 ..>επιστροφή στα προγράμματα